Կարմիր կիսաչոր գինի 2007

Կարմիր կիսաչոր գինի, պատրաստված Արենի խաղողից, թնդ.  12-13%