Սերկևիլի կիսաքաղցր գինի

Սերկևիլի կիսաքաղցր գինի, թնդ. 11-12%,շաքար 3-5%